Erpweb365

Tüm firmalar işletmesindeki tüm departman, operasyon ve süreçleri yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm işlerini koordine etmek, bir merkezden yönetmek amacıyla ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerini kullanmayı düşünmektedirler.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)  kendi başına çalışan eski sistemleri tek bir yazılım haline dönüştürür.


ErpWeb365 bir işletmedeki tüm departman, operasyon ve süreçleri yönetmek için ihtiyaç duyulan fonksiyonların tümünü kapsar.
Erpweb365‘i tüm fonksiyonları ile kullanan kurum ve kuruluşlar e-Business dönüşümünü tamamen gerçekleştirmiş ve dünya ile iş yapmaya hazır hale gelmiş kurumlardır.
ErpWeb365, muhasebeden finansa, üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa tüm kurumsal departmanları, müşteri hizmetlerinden eğitime, call centerdan online satışa tüm operasyonları,yönetimden planlamaya, ölçümlemeden raporlamaya tüm süreçleri, e-mailingden SMS’e, forumdan bilgi ve belge paylaşmaya tüm iletişim ve işbirliği araçlarını, çalışandan müşteriye, tedarikçiden bayiye ekonomik habitat içerisindeki tüm oyuncuları kapsayan entegre bir üründür.
ErpWeb365, geçmişte ve günümüzde farklı kategori ve tanımlarla ifade edilen kurumsal yazılım çözümlerinin komple bir bileşkesi olarak düşünülebilir. Bu açıdan ErpWeb365 , finans, muhasebe, üretim, dağıtım, satış v.b. çözümlerdeki tüm fonksiyonları kapsamakta ve birbiriyle birebir entegre bir biçimde kurumların kullanımına sunmaktadır. Diğer ErpWeb365 çözüm ve ürünleri ErpWeb365’in alt kümeleridir. ErpWeb365, günümüz dünyasında kurumsal yazılım kapsamının ve teknolojisinin geldiği en geniş, en yeni ve en son duraktır.
Bu yöntemde, firmalar kullanmakta oldukları ERPWEB365 programında yapılacak gerekli uyarlamaların ardından ERPWEB365 aracılığı ile E-Fatura gönderip – alabilir hale geliyorlar.
Kesilen faturalar, E Fatura formatında ve dijital olarak mühürlenmiş bir şekilde, ERPWEB365 aracılığı ile GİB’na (Gelir İdaresi Başkanlığı'na) iletiliyor.
Diğer firmaların gönderdiği E Faturalar da yine benzeri şekilde, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) posta kutusundan alınarak, şirketin ERPWEB365 programına, fatura verisi olarak ulaştırılıyor. 
E-Fatura uygulamasında, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen ‘Saklama Hizmeti’ kapsamındaki ürün, uygulamaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi mükelleflere hizmet verebilir.
E-Arşiv’in sunmuş olduğu yüksek teknoloji sayesinde fatura formatı ve faturayı oluşturan bileşenlerin aralarındaki ilişkiler bütün olarak korunmaktadır.
İndeksleme işlemleri kişi-kurum,VKN-TCKN, yıl, birim-kod, müteselsil numaraları gibi anahtar kelime ve eşleşmelerle beraber yapılır.

Alış-Satış Faturalarının Muhasebe programlarına aktarımı

Günlük Kasa girişleri

Günlük kasa kapama ve sayım

Günlük banka girişleri

Cari Hareketlerin takibi

Ürün Karlılık ve Satış Karlılık Raporu

365 Satış uygulaması ile ürün satışı-(ios-Android) Hedef işlemleri

IMEI-Seri bazlı depo sayımı

Seri No/IMEI ile Fatura sorgulama

Çoklu şube ve depo çalıştırma

Personel hedef/prim takibi

Şube Hedef Takibi

Ürün Grubu bazında hedef Takibi

Ürün Grubu Ve hedef Bazında Personel Durumları

Ürün Kar ve Ciro Raporu

Personel Raporu

Gelir idaresi bağlantılı müşteri/satıcı oluşturma

Sube bazında ürün satış fiyatı tanımlama

Saklama ve arşivleme hizmeti

Tedarikçiler ile kolay fatura işlemleri

Maliye Bakanlığı kurumlarından talep gelmesi durumunda faturalara anında erişim

İptal edilen fatura bilgisinin Maliye Bakanlığı’na otomatik yasal bildirimi

Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme

.  Firma düzeyinde ve firmalar arası entegrasyon ve haberleşmede iyileşme
.  Satın almadan satışa kadar tüm faaliyetlerde kesin, doğru, zamanında cevaplar bulabilme
.  Müşteri hizmetinde gelişme
.  Tüm seviyelerde hız ve disiplinin sağlanması
.  Yönetimin karar verme ve kontrol yeteneğinde gelişme
.  Stok kontrol faaliyetleri ile etkin olarak stokların kontrol altına alınması ve optimum planlama yapılarak yarı mamul ve mamul stoklarının azaltılması
.  Stok azalmasına bağlı olarak stoka bağlanan sermaye, depolama maliyeti ve idari maliyetlerde azalma
.  Tüm kaynakların (malzeme, makine, işçi, takım vb.)  en verimli kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma
.  Satıcılar ve müşterilerle ilgili değerlemelerin ve istatistiksel analizlerin yapılabilmesi, ayrıca kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi
.  Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması
.  Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması
.  Her aşamada maliyetlendirme